[VIP] Vigorous Immortal Players vs GUREN

Für die Vigorous Immortal Players:

DuelAccelerator
YuiYuiMANIAC
ecokun
xLIGHTPLAYERx

Subs:

DuelAccelerator OUT - Antei IN
Antei OUT - DuelAccelerator IN
DuelAccelerator OUT - Antei IN

Für GUREN:

zouroku
Ranfony
KingofSlave
shihotatibana


Subs:

shihotatibana OUT - otuko IN
zouroku OUT - RANDOU IN
otuko OUT - iridescence IN
iridescence OUT - otuko IN
RANDOU OUT - minicross IN

Termin:

Sunday, 20.02.2011
15:00 CET
WO 04

Regeln:

Konami Banned
Single mode

Die Ergebnisse:

Ergebnisse von DuelAccelerator & Antei

DuelAccelerator O vs zouroku X
Antei O vs KingofSlave X
DuelAccelerator X vs iridescence O
Antei O vs Ranfony X

Gesamt: 3:1

Ergebnisse von YuiYuiMANIAC

YuiYuiMANIAC O vs shihotatibana X
YuiYuiMANIAC O vs RANDOU X
YuiYuiMANIAC X vs Ranfony O
YuiYuiMANIAC O vs KingofSlave X

Gesamt: 3:1

Ergebnisse von ecokun

ecokun X vs Ranfony O
ecokun O vs otuko X
ecokun X vs KingofSlave O
ecokun O vs minicross X

Gesamt: 2:2

Ergebnisse von xLIGHTPLAYERx

xLIGHTPLAYERx O vs KingofSlave X
xLIGHTPLAYERx O vs Ranfony X
xLIGHTPLAYERx X vs RANDOU O
xLIGHTPLAYERx O vs otuko X

Gesamt: 3:1

Endergebnis:

11:5 WIN

Bester Spieler bei VIP:

All

Bester Spieler bei GUREN:

Ranfony
[ 2011/02/23 03:36 ] Non classé | TB(0) | CM(0)